Sabotnet

Deseño e creación de sistemas neuronais para o fortalecemento dos principais firewalls do mercado.

Scroll down

O proxecto SABOTNET “Botnet Protection System for Corporate Networks” ten como obxectivo crear un algoritmo e deseñar o soporte do sistema para proporcionar máis intelixencia aos principais cortalumes do mercado.

Isto implica:

  • Creación de algoritmos baseados en IA, heurística e Machine learning para mellorar a protección das redes corporativas.
  • Dimensionamento e creación de sistemas de apoio á análise e servizo das distintas empresas e da súa intensidade de tráfico.
  • Selección de dispositivos/servizos de cortalumes axeitados para as empresas destinatarias.

«Optimización do rendemento de plantas e industrias con TRACEFACT: trazabilidade de produtos e procesos en toda a cadea de valor»

Todo isto utilizando tecnoloxías como:

  • Intelixencia artificial: aprendizaxe automática; aprendizaxe profunda; redes neuronais.
  • Tecnoloxías masivas de procesamento de datos e información (aberto/enlazado/big data)
  • Bases de datos: MySQL, Elastic
  • Linguaxes de programación: Python, Php, Java, R


Proxecto SABOTNET coordinado por Galicia Digital (DIHGIGAL) coa participación das pemes: HACCE e SIXTEMA.

Este proxecto está financiado polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, así como pola Unión Europea a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia no marco da convocatoria #AEI2022b.

APORTANDO VALOR

Outros proxectos