Flex-auto

Plataforma experimental de flexibilidade enerxética en procesos industriais para empresas do sector da automoción de Galicia

Scroll down

O proxecto FLEX-AUTO “Plataforma experimental de flexibilidade enerxética en procesos industriais para empresas do sector da automoción de Galicia” ten como obxectivo promover a flexibilidade enerxética e a dixitalización dos procesos industriais nas empresas do sector da automoción galego, mediante o desenvolvemento dun prototipo de plataforma de agregación de demanda. e validación experimental, mediante a modelización de sistemas de xestión agrupados, nun entorno de laboratorio e a posterior experimentación de campo, que permita detectar patróns e suxerir a flexibilización do consumo, que permita ás empresas participar nos mercados de flexibilidade, situando ao consumidor nun o centro do sistema enerxético.

“Sostibilidade enerxética e dixitalización: potenciar a flexibilidade do sector da automoción en Galicia”.

O proxecto abordará un concepto innovador como é a flexibilidade dos procesos industriais das empresas consumidoras de electricidade do sector da automoción.

O obxectivo do proxecto é reducir os custos enerxéticos das industrias do sector da automoción optimizando a xestión dos seus procesos produtivos co fin de dotar de flexibilidade ao sistema eléctrico. Para iso abordarase a caracterización, modelización e dixitalización dos procesos industriais, así como o desenvolvemento dun prototipo de plataforma de agregación de demanda que permita aos consumidores participar no mercado eléctrico flexible.

FLEX-AUTO é un proxecto coordinado polo CEAGA no que participan Galicia Digital (DIHGIGAL) e outras entidades de especial relevancia.

Este proxecto está financiado polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, así como pola Unión Europea a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia no marco da convocatoria #AEI2022.

APORTANDO VALOR

Outros proxectos